Дипломната работа е основният научен труд, представляващ финален етап от завършването на редица бакалавърски и магистърски програми.

Тежестта на дипломната работа за вашето обучение

Дипломната работа е най-важната писмена разработка, в която студентът следва да приложи всички умения и знания, усвоени по време на пълния курс на обучение в университета. Защитата на дипломна работа играе ролята на финален изпит за получаване на квалификационна степен, като оценката от защита влиза и като процент във формирането на крайната оценка в дипломата.

Дипломната работа се пише по установени правила и изисквания

books1За да постигнете желаните резултати за успешното завършване на съответната образователно-квалификационна степен, дипломната работа трябва да отговаря на определени изисквания за написването на научен текст.

В тези изисквания влизат както структуриране на текста и техническо оформление, така и включване на определен теоретичен апарат, през който следва да се разгледа и изчерпи поставения научен проблем. За някои специалности се изисква и провеждането на проучване, както и привеждането на събрани статистически данни и анализ.

В допълнение, различните факултети в университетите имат свои специфични изисквания спрямо обема и оформлението на научния текст. Катедрата, към която сте си избрали да пишете дипломна работа, в общия случай трябва да ви предостави документ с правилата и изискванията за написване на дипломна работа, както и за нейната защита, но на практика не винаги се случва така.

Предимството на нашия екип при разработката на дипломни работи е, че в хода на писане на текстове ежедневно натрупва полезен опит, свързан с изискванията на различните университети и преподаватели, при изготвянето на по-обемния текст на дипломната работа и стратегията за неговата защита. Вашата работа е автентична и няма да бъде препродадена след нейното използване, повече за това можете да прочетете в Нашия Етичен кодекс.

Предимствата да поръчате разработка на дипломна работа

Дипломната работа е текст, в който в обем между 60 и 90 страници трябва да се обхване в пълнота даден научен или изследователски проблем. Изисканият брой страници много често плаши студента и тази задача започва да се отлага във времето. А колкото повече се отлага, толкова по-далечна става и датата за защита и завършване.

Поръчката на изработка на дипломна работа от професионалист ще ви спести време от четене, проучвания, ровене по библиотеки, както и трудностите при формулирането и предаването на събраното, прочетеното и обобщеното в единен писмен текст.

Ние ще спазим всички изисквания при създаването на научен текст, като съобразим и указанията, подадени от вашия научен ръководител. Ще ви предоставим готово решение – научен текст, отговарящ точно на поставената академична задача.

dgdzxh

Колко струва написването на дипломна работа?

Тъй като всяка дипломна работа представлява индивидуален научен труд, то цената за нейната разработка се формира от различни фактори като научна сфера, специфика на темата, поставени конкретни изисквания, време за написване и др. Допълнително информация за ценообразуването на изработката на дипломна работа можете да прочетете тук.

Защо да се доверите на нас?

Написването на качествена дипломна работа изисква търпение, желание и труд, и не на последно място нагласа и подход към създаването на писмен текст в точно зададен обем. Нашият екип си служи със собствено разработени и изпитани методи и доказани техники при създаването и структурирането на дипломни работи и магистърски тези.

Също така, от нас ще получите не само качествен текст, но и шанс да почерпите полезен опит, както и конкретни насоки и стратегии при защитата на дипломната работа.

Предлагаме разработка на димпломни работи за повечето български университети като най-голям опит имаме при разработване на бакалавърски и магистърски тези за  СУ “Св. Св. Климент Охридски” , ПУ “Паисий Хилендарски”, Нов български университет,  Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и др., които предлагат хуманитарни и социални специалности.

Пишем дипломни работи с внимание, вдъхновение и креативност!