Ние изготвяме дипломни и курсови работи, магистърски тези, академични есета и други писмени разработки за всички бакалавърски и магистърски програми в областта на следните специалности:

 1. Български език и литература
 2. Етика
 3. Естетика
 4. Религия
 5. Педагогика:
  • Предучилищна педагогика
  • Педагогика на девиантното поведение
  • Начална училищна педагогика
  • Специална педагогика
  • Социална педагогика
 6. Антропология
 7. Театър
 8. Културология
 9. Психология:
  • клинична
  • социална
  • юридическа
  • трудова и организационна
  • педагогическа психология на развитието
 10. Криминология
 11. Социални дейности:
  • В сферата на бакалавърските и най-вече магистърски програми на специалността “Социални дейности“ имаме самочувствието, че можем да изработим открояващи се дипломни работи или магистърски  тези с  уникален  емпиричен материал, защото това е една от най-силните ни дисциплини!
 12. Кино, реклама, шоубизнес
 13. Журналистика
 14. PR, Връзки с обществеността, Масови комуникации
 15. Електронни и печатни медии
 16. Kнигоиздаване
 17. Етнология
 18. Политология
 19. Публична администрация
 20. Европейско сътрудничество и интеграция
 21. Библиотечно- информационни науки