Блог

Плагиатството „хванато“

Плагиатството „хванато“

Днес живеем във време, в което дигитализацията и онлайн пространството се превръщат в неделима част от ежедневието ни. Неограниченият достъп до информация дава много възможности, а интернет се оказва основният ни помощник и пътеводител в много наши дейности в това...