Други академични трудове

В процеса на следване по-голямата част от изпитите преминава под формата на предаване на различни писмени разработки. При специалностите с хуманитарна и социална насоченост, в които ние сме профилирани, освен курсови работи най-често възлаганите са реферат, академично есе, академичен проект, презентация, казус, доклад, портфолио, научна статия, разработване на урок или педагогическа ситуация (при педагогическите специалности). Всеки един от горепосочените научни трудове има своя специфика и определени характеристики, чието несъобразяване може да провали успешното взимане на изпита ви. Ето защо ние можем да ви съдействаме и да ви помогнем за по-лекото и успешно преминаване на напрегнатите иначе сесии.