Как да напишем отлична диплномна работа

Каква е същината на дипломната работа?

В дипломната работа излагаме наше твърдение, което в хода на разработката подкрепяме с аргументи и доказваме. Тя задължително трябва да има съдържание, което да ориентира читателя. След изложението на аргументацията в края на работата трябва да има ясно заявено собствено заключение въз основа на представените доказателства.

Елементи на дипломната работа:

 • Специфична конкретна тема;
 • Вашето отношение към темата;
 • Ъглите, под които смятате да я разгледате;
 • Солидни аргументи, с които да подкрепите твърдението в тезата;

Основните въпроси, които трябва да си зададете при разработка на дипломна работа, е какво смятате да коментирате и да оспорите и как точно планирате да го оспорите и докажете.

academician books

Съвети при изработка на дипломна работа:

 • Тя трябва да е стегната и целенасочена. Силната дипломна работадоказва определена теза, без да се разводнява аргументацията във всички възможни посоки, свързани с темата.
 • Пишещият трябва да се съсредоточи върху определена тема, която може да бъде адекватно обхваната в зададения обем страници.
 • Пишещият трябва да избягва неясни формулировки на изреченията от сорта на „Изглежда …“, „Възможно е …“, „Вероятно …“.
 • Пишещият трябва да избягва изречения от 1 лице, единствено число: „Аз мисля …“, „По мое мнение …“, „Смятам …“, „Разработих …“ и др.
 • Темата на дипломната работатрябва да бъде подходяща и внимателно подбрана – тема, по която другите хора биха могли да имат различно мнение от вашето.

 

Помислете над следното преди да започнете да изготвяте дипломната работа:

 1. Какво трябва да направи, да почувства или да повярва читателят, когато прочете моята дипломна работа?
 2. Кои са двете главни полюсни твърдения по темата ми и какви хора ги защитават? Как те допринасят за развитието на въпроса?
 3. Какво е влиянието на трети страни по темата (ако има такива)?
 4. Темата защитаема ли е и чрез моите аргументи може ли да бъде съставена солидна теза по въпроса?
 5. Как е възникнал самият проблем, заложен в темата? Има ли печелещи и губещи страни?
 6. Кои са причините темата да бъде актуална и да вълнува хората?

Ще изброим няколко примера, чрез които да онагледим скелета на добрата дипломна работа:

 • Въпреки че г-н Димитров е убеден в твърдение X, истинските причини за събитието са Y и
 • Историците обикновено изброяват шест причини за възникването на X, но сред тези причини само четири са наистина верни, а останалите две не са.
 • Причините за Гражданската война са икономически, социални и политически.
 • Често пренебрегван е фактът, защото предаването е анимационно, че „Семейство Симпсънс“ разглежда въпроса за етническата принадлежност много по-агресивно в сравнение със силно осъждания американски сериал „All in the family“.
 • Много родители на тийнейджъри, които са вманиачени на тема отслабване, обвиняват телевизията и известните личности. Истинските причини за тези проблеми обаче се коренят в хранителния режим на децата им още докато са били малки и са си играли с кукла Барби (която, както е известно, има перфектно тяло).

Tags: дипломни работидипломни работи цениизработка на дипломни работимагистърска тезаписане на дипломни работи