Разработка и изготвяне на дипломна работа

След като сте избрали темата на вашата дипломна работа, си съставете план, който да следвате при самото написване на текста. Този скициран план трябва да бъде лесен за разбиране. В него трябва кратко и ясно да определите целта на дипломната работа. След като си напишете плана вече става лесно да добавяте, да премахвате или променяте определени детайли от вашата дипломна работа, докато правите проучване по темата и оформяте идеите по аргументативната част.

Стандартният модел на разработка надипломна работа се състои от 5 части: въведение, 3 основни момента в изложението и заключение. Ако използвате тази традиционна доказана схема, можете да си съставите план почти за всяко писмено задание – дипломна работа, курсова, реферат и др. Според избраната тема (и изискванията за дипломна работа, поставени от вашия ръководител) трябва да прецените колко основни моменти ще има в дипломната ви работа и в какъв обем трябва да бъде написана. Каквато и тема да имате, скелетът на дипломната ви работа трябва да бъде оформен по следните точки:

 • Въведение, (в което трябва да заинтригувате читателя, да включите основна информация по темата и вашето мнение по въпроса, което ще защитавате в изложението);
 • Основна аргументативна част, (която включва силна защита на вашето твърдение в тезата и помощни примери, с които да онагледите казаното на теория, ако темата го позволява);
 • Заключение, (в което се преформулира твърдението в тезата по оригинален начин и задължително трябва да бъде допълнено с изводи от аргументативната част).
 1. Изготвяне на въведение при писането на дипломна работа

Въведението е Вашият шанс да направите добро първо впечатление на читателя, така че се постарайте то да бъде оригинално и функционално. Включете в него за какво ще се говори в хода на цялата дипломна работа и опитайте да хванете вниманието на читателя, така че той да продължи да чете работата ви до края. Обикновено то включва вашата теза по въпроса, кото може да бъде описано в повече от едно изречение. Имайте предвид, че не е нужно да пишете представяне, в което да разкажете за какво ще се говори в аргументативната част и как смятате да защитите тезата си. Това би направило въведението ви много по-тежко и трудно за написване. Много хора включват във въведението толкова информация, колкото да да са сигурни, че отговаря на изложението на дипломната работа.

Въведението трябва да включва:

 • Атрактивно поднесена информация, която да хване интереса на читателя;
 • Допълнителна изходна информация, върху която вие се съсредоточавате и извеждате проблем, който ще разисквате в изложението и цел, която смятате да постигнете. Сбито представяне на историята или контекста на проблема;
 • Сбито представяне на вашата теза по въпроса, която да включва – тема, заявено ваше твърдение и основните известни до момента мнения по въпроса.

Относно тезата

Тезата е отговорът на изследвания въпрос. Тя трябва да включва основните точки, подлежащи на разследване, от вашата дипломна работа. Очертайте как точно смятате да поднесете информацията в изложението и основните идеи.

Основните елементи на тезата са:

 • тема + твърдение + доказателство
 • Или: какво ще включва вашата разработка + вашата позиция по въпроса + основни положение или причини в подкрепа на вашето твърдение.

Ще разгледаме следния пример за теза, която отговаря на горните изисквания: „Пенито трябва да стане част от американската валута, защото: 1. по този начин ще се увеличат държавните ползи; 2. Ще спести пари на клиентите; и 3. Пенито е от първостепенна важност за развитието на американската история и култура.“

Нека разбием тази теза на нейните смислови ядра:

Тема – пенито;

Твърдение, което ще се защитава – трябва да стане част от американската валута;

Доказателство 1: ще се увеличат държавните ползи;

Доказателство 2: Ще спести пари на клиентите;

Доказателство 3: Пенито е от първостепенна важност за развитието на американската история и култура.

Често използвани схеми за съставяне на теза:

Според вида тема:

Включете в тезата:

Допълнете с:

Тема, в която предлагате ново решение на разглеждания проблем

Тема, лично твърдение, доказателство.

Възможни решения на проблема.

Литературен анализ

Заглавие, автор, тема, елементи на литературния текст (герои, ситуация, гледни точки, кулминационен момент и др.).

Методи и способи, чрез които ще си послужите в доказателствената част.

Риторичен анализ

Тема, лична позиция по темата, доказателства.

Риторични стратегии като видове доказателства.

Съпоставителна работа или Аргументативен анализ върху две или повече позиции по поставен проблем

Тема, участващи лица или кръгове от хора, техните различни твърдения, доказателства/ причини.

Възможни решения на проблема (предложени от Вас или от замесени в проблема трети страни).

 1. Аргументативна част (Изложение) на дипломната работа

Всяка аргументативна подчаст трябва да бъде подчинена на едно главно доказателство, което да подкрепя вашето твърдение от тезата. Запомнете, че основните положение и доказателства трябва да бъдат изложени в същия ред, в който сте ги подредили в тезисната част. В противен случай рискувате да объркате читателя.

Един от начините за изграждане на задълбочени, но стегнати параграфи в изложението е да използвате следните стъпки, за да можете адекватно да оцените и да защитите вашите основни твърдения:

 • Започнете с преходни думи и фрази, които въвеждат или заключават определена доказателствена част и водят читателя към следващата тема. Иначе казано, направете плавен преход между отделните доказателства. Използвайте точни внимателно подбрани думи, за да озаглавите отделен параграф от изложението, те поддържат работата ви в логичен и последователен вид.
 • Включете изречение, въвеждащо в новото доказателство, заедно с преходната част, за да преминете гладко към същината на проблема.
 • Представете основната идея на параграфа след въвеждащото изречение, като онагледите идеята с пример (авторитетен цитат, резюме, перифраза, статистика, исторически факт и др.), от вашия текст или изследване.