нашите услуги

Индивидуална изработка на дипломни работи по специалности с хуманитарна и социална насоченост 

Ние предлагаме индивидуална изработка на дипломни работи (бакалавърски и магистърски тези) както и на дипломни работи за Трета, Втора и Първа ПКС, дисертационни трудове, курсови работи и редица други академични разработки по специалности с хуманитарна и социална насоченост. Важно! За нашите клиенти изготвяме безплатно експозе (резюме), с което да представите дипломната си работа по време на защитата.

Изготвяне на курсови работи

Курсови работи с акцент върху научната обоснованост и актуалност на възложената тема.

Изготвяне на дипломни работи

Бакалавърски и магистърски тези, изработени с креативен подход и индивидуален авторски поглед върху третираната в разработката  проблематика.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДРУГИ АКАДЕМИЧНИ РАЗРАБОТКИ

Всички видове академични трудове за специалности с хуманитарна и социална насоченост.

Други услуги

Научи повече

Въпреки съществуващите стереотипи, свързани със същността на копирайтинга, той представлява творческа дейност по писане на уникални рекламни текстове. Понятието идва от английски език и съчетава две думи в себе си – copy – ръкопис, текст на реклама и writing – писане.

Научи повече

За разлика от миналото, когато медийната комуникация е била еднопосочна без обратна връзка – от медията (вестник, радио или телевизия) към аудиторията, то днес съвременните потребители са активни, невписващи се в ролята на странични наблюдатели, които „покорно” получават информацията.

Научи повече

Всеки творец гледа на произведението си като на свое дете, с което несъмнено се гордее. За да успее една книга да „види бял свят“ обаче е необходимо да се погледне обективно и безпристрастно от редактор.

Разработка на проекти към МОН

Научи повече

Имаме голям опит в разработването на проекти в сферата на социалната и образователна политика, ние имаме капацитета да изготвим максимално бързо (от 3 до 5 дни) Вашия проект към МОН.

Проектопредложения към ЕСФ

Научи повече

Имаме голям опит в разработването на проекти в сферата на социалната и образователна политика, ние имаме капацитета да изготвим Вашия проект към ЕСФ.

Индивидуални уроци по български език и литература за ученици от 5. до 7. клас

Научи повече

Основите на граматиката се поставят още в 5. клас, предлагаме обучение на 5. и 6. клас, което гарантира успеха на децата в 7. клас. Вие избирате колко често и за колко часа детето ще посещава уроците, но е препоръчително да са минимум 2 астрономически часа в блок.

Подготовка за НВО след 7. клас

Научи повече

Така наречената „малка матура“ по български език и литература е изключително стресираща за седмокласниците. Ние обаче можем да ги подготвим, за да се чувстват спокойни и сигурни в знанията си. Работим с най-новите учебници и помагала, като наблягаме не само на граматиката, но и на писмените текстове, най-важен от които е отговор на литературен въпрос. Обучението за 7. клас е изцяло съобразено с формата на матурата.

за нас

Защо сме най-добрите?

Индивидуално отношение към всяка дипломна работа

Не продаваме готови теми, а ги изработваме. Фокусираме нашите усилия върху индивидуалността и авторската креативност на Вашата разработка!

Иновативни идеи и подробно проучване

Разглеждаме в дълбочина третираната в дипломната разработка проблематика, като акцентираме върху креативността на изследването и научната обоснованост.

Екип от професионалисти с богат опит

Ние сме не много голям екип от ерудирани специалисти, профилирани в различни дисциплини от хуманитарната и социалната сфера.

Не изпускайте

Блог

Имате ли нужда от
нашата помощ?

СПЕЦИАЛНОСТИ, ЗА КОИТО ПИШЕМ

Педагогически професионалноквалификационни степени: Трета, Втора и Първа ПКС
Обща педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика с чужд език
Педагогика на обучението по информационни технологии
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Психология
Журналистика

Виж всички