Как работим

Процесът на изготвяне и написване на Вашата разработка протича по следния начин:

 

Попълвате формата

за запитвания, в която давате основна информация, необходима за написването на Вашата дипломна или друг вид разработка.

 

Когато получим Вашето запитване,

в рамките на един ден ще Ви върнем отговор, в който ще потвърдим дали е в нашите възможности да напишем проекта Ви както и неговата цена.

 

Изпращате ни темата и специфичните изисквания

за Вашата писмена работа, ние изготвяме идеен план за концепцията и структурата на разработката (освен в случаите, когато Вие имате предварително изготвен план от Вас или научния Ви ръководител).

 

Когато Вие одобрите

и съгласувате този план с научния си ръководител, започва същинската изработка на дипломна работа.

 

При изискани от научния Ви ръководител

последващи корекции на вече готовата дипломнa работa , ние поемаме ангажимента да нанесем необходимите редакции.

Много важна за нас е обратната връзка с Вас относно дипломната работа и успешното Ви дипломиране. Затова в рамките на цената, която сте заплатили за изработването на разработката, ние ще Ви изготвим и Вашето експозе за защитата на научния Ви труд.