Нашият етичен кодекс

Екипът на “diplomna.bg” си е създал собствен етичен кодекс на работа, чийто два основни принципи са:

1. Ние пишем оригинални авторски научни трудове, а не продаваме готови дипломни работи!

 

  • Редица сайтове продават готови разработки от своите архиви. За незапознатите ще обясним какъв е механизмът на предлагане и работа с вече написани дипломни и курсови работи, магистърски тези и др.  Тези писмени разработки са били написани преди определен период от време за конкретен клиент, т.е. по индивидуална поръчка. Много от сайтовете изпълнители обаче  автоматично придобиват правата върху въпросната разработка 6 месеца след нейното написване и съответно това им дава и правото да я препродават под формата на готова писмена работа разбира се на много  по-ниска цена. Така се получава следният парадокс: в рамките на една година двама студенти могат да се явят с една и съща дипломна работа в един и същи университет, факултет и дори при един и същи  научен ръководител. Това естествено крие доста рискове, защото в архивите на  университетите се пазят всички дипломни работи, които могат да се предоставят при поискване. Така много лесно може да се разбере, че Вие се явявате с дипломна работа, която вече е била предадена и защитена. Тогава санкции могат да получат и двамата притежатели на тази разработка.
  • След като Вашата разработка е финално оформена от нас – написване, допълнителни корекции (ако се налагат) и експозе за дипломната Ви защита, Вие автоматично придобивате пълните права върху този научен труд, защото той е създадена именно по Ваша конкретна поръчка.  diplomna.bg се задължава съгласно ЗАПСП, да не препродава на други лица Вашата дипломна работа.
  • Всяка написана дипломна работа, магистърска теза или друг вид научен труд от нас са индивидуални и уникални авторски текстове и ние държим на това!

2. Добрата дипломна работа е автентичната дипломна работа!

 

Дипломна работа, която е написана на добро ниво, е необходимо да съдържа определен брой литературни източници (поне двайсет). Това е така наречената библиография или използвана литература, която обаче трябва да бъде коректно цитирана със съответните изисквания.  Всеки уважаващ себе си и предмета си академичен преподавател проверява дипломните работи на студентите си през специална програма за откриване на плагиатски текстове. Когато във Вашата разработка се открие некоректно използване, цитиране и позоваване на готови източници, това може да доведе до сериозни последствия. В най-добрия случай тя ще Ви бъде върната за основна преработка. Освен допълнителната обемна работа плагиатството ще остави лошо впечатление у науния Ви ръководител и в случай, че бъдете допуснати до защита, това ще се отрази както на самото Ви представяне пред изпитната комисия, така и на Вашата крайна оценка.

Екипът на “diplomna.bg” взима под внимание тази най-важна особеност и затова написаните от нас разработки се открояват с индивидуалност, задълбоченост, научна, теоретична и аналитична обоснованост на изследването, подплатено с креативност на емпиричния материал. При разработката на нашите писмени работи ние не използваме чужди материали нито материали от забранени  за научни трудове сайтове.