Относно механизмите на плащане практикуваме по два начина в зависимост от Вашето желание:

  • Първи вариант

Превеждате ни авансово заплащане в рамките на 30% от сумата → след като Ви изпратим част от разработката, извършвате междинно плащане или втора вноска отново от 30% →  финалните 40% процента от цялата сума превеждате след като Ви изпратим фрагменти от цялата дипломна работа → след удостоверяване на крайното заплащане получавате Вашата готовата разработка на уговорената предварително дата.

  • Втори вариант

Превеждате ни авансово плащане от 50 % от общата сума → Вие имате правото по всяко време да изискате информацията относно процеса на работа върху Вашата разработка → на уговорената дата или 1-2 дни по-рано (според Вашите изисквания) ние Ви изпращаме фрагменти от готовата дипломна работа → след като Вие ги одобрите или изискате допълнителни корекции и съответно ние ги извършим, превеждате останалите 50% от сумата → след удостоверяване на крайното заплащане, получавате Вашата готовата разработка.

Какво следва след като получите оформената и готова за печат дипломна разработка:

→ Вие предавате Вашата дипломна работа на научния Ви ръководител и ако той изиска допълнителна информация или редакция, ние в най-бързи срокове извършваме изисканите от Вас корекции.

→ След като получите  Вашата рецензия  ако желаете ние Ви изготвяме експозе (кратко резюме) на дипломната работа, както и на отговори на въпросите от Вашата рецензия. Тази услуга е напълно безплатна и влиза в цената за изготвянето на разработката Ви.