Цени

Цени за Дипломна и Курсови работи

Цената на всяка една разработка (курсова работа, бакалавърска и магистърска теза или друг вид академичен труд) се формира на база различни фактори и критерии за изработка:

  • вид на темата;
  • сложност, обем;
  • специфични изисквания;
  • срок за изпълнение и др.

Ако Ви предлагат изработка на академична писмена работа на фиксирани съмнително ниски цени за кратки срокове, то тогава най-вероятно Вие ще заплатите за вече написана разработка с леки корекции или копирано съдържание. Предаването на такава работа само по себе си говори за възможните отрицателни резултати за Вас.

За написването на добре издържана според академичните изисквания дипломна работа е необходим обстоен и коректен набор от научна литература, която оформя теоретичната част на научния труд. Както теоретичната, така и останалите части на разработката (аналитична и емпирична) изискват не само времеви, но и интелектуален ресурс. Ето защо ние нямаме „ценоразпис“  на предлаганите услуги. При нас ценовите нива се определя от различни фактори и критерии за изработка.  Въпреки това ориентировъчно ще посочим, че цената на една дипломна работа със среден обем 60-65 страници, за чието написване са необходими около 40-60 дни, варира между 1500 и 2000 лв. За повече информация, моля изпратете Вашето запитване ТУК.