Книгофилия

„Казвам „да живеем“, защото четенето, противно на дълбоко вкоренените представи, не е „откъсване от действителността“, а умножаване на действителността.

Място в света.

Любовно място.

Умножена действителност.

Докосване до близкото „тук“.

Приближаване към нещото, разположено „отвъд“.

Из „Творбата – място в света“
Валери Стефанов