Специалности, за които пишем са:

Ние изготвяме дипломни и курсови работи както и други академични разработки за всички бакалавърски и магистърски програми с хуманитарна и социална насоченост:

1. Българска филология
2. Славянски филологии
3. Балканистика
4. Египтология
5. Педагогика:

6. Социални дейности/Социална работа
7. Психология:

  • Клинична;
  • Социална;
  • Юридическа;
  • Трудова и организационна;
  • Психология на развитието.

8. Криминология
9. Философия
10. Теология
11. Религия
12. Културология
13. Антропология
14. Политически науки
15. Журналистика
16. Връзки с обществеността
17. Книгоиздаване
18. Библиотечно-информационни науки
19. Реклама
20. Маркетинг
21. Администрация и управление
22. Здравен мениджмънт
23. Национална сигурност и отбрана
24. Право