Медийни статии

Динамичното развитие на интернет и новите информационни технологии през последните години промени не само медийния облик, но и аудиторията. XXI век е векът на социалните мрежи, както и на принадлежността, но и на отлива към тях. Живеем в динамично и интересно време, в което вече не говорим за дигитализацията, а функционираме с нея, постоянно приемайки или отхвърляйки появата на нови онлайн споделени пространства. Ние сме новата активна, а не пасивна аудитория на съвременните медии – поколенията Y, Z и дори родените след 2010 година поколение „Алфа“. За разлика от миналото, когато медийната комуникация е била еднопосочна без обратна връзка – от медията (вестник, радио или телевизия) към аудиторията, то днес съвременните потребители са активни, невписващи се в ролята на странични наблюдатели, които „покорно” получават информацията.

Взимайки под внимание всичко това ние не просто пишем различни медийни статии, но се съобразяваме и с адекватността на съдържанието им спрямо информационните тенденции и информационните канали, които използват конкретни таргет групи. Изготвяме статии за почти всички видове  специализираните медии с акцент към лайфстайл форматите.