Редакция на книга

РЕДАКЦИЯ

Всеки творец гледа на произведението си като на свое дете, с което несъмнено се гордее. За да успее една книга да „види бял свят“ обаче е необходимо да се погледне обективно и безпристрастно от редактор. Тъй като докато пише, човек е фокусиран върху историята, фикцията и развитието на своите герои, обикновено се пропускат важни елементи, като логическа връзка между епизодите, проверка на фактологическата достоверност на някои от събитията и т.н. Затова всеки писател се нуждае от редактор, който в никакъв случай не изземва авторските функции, но дава ценни съвети и насоки, с които една книга от добра може да се превърне в бестселър. Доверието между писател и редактор е от първостепенно значение, за да може едно произведение не просто да излезе на пазара, но и да вълнува читателя и да го накара да чака с нетърпение следващата книга на същия автор.

Въпреки че съществуват няколко вида редакция – структурна, стилова, смислова, техническа, те са синергично обвързани. Това, което предлагаме е цялостна редакция на книга, която включва:

  • Задълбочен прочит на произведението Ви.
  • Посочване на слабите места в творбата и предложения за отстраняването им.
  • Проверка на фактите и корекция на несъответствията.
  • Отстраняване на стилови грешки – липса на логика в последователността на развитие на действието, неточности в изграждането на цялостна характеристика на героите (портретна, речева, поведенческа).
  • Корекция на смислови и лексикални грешки.
  • Съвети за структурно коригиране на произведението.
  • Предложения за цялостно прецизиране на сюжета.
  • Корекция на правописни, пунктуационни и граматични грешки.
  • Техническа редакция (оформянето и стандартизирането на бележки под линия, библиографско описание на цитати и използвани източници, коректно позициониране и изписване на текст в инфографики и таблици).
  • Помощ при писане на резюме/анотация на редактираната книга.

Цена за цялостна редакция на книга: 10 лв. с ДДС за 1800 знака с интервалите.

КОРЕКЦИЯ

Корекцията е част от редакцията, но съществува и като самостоятелна категория. По своето същество корекцията не е редакция, тъй като се отнася единствено към отстраняването на правописни, пунктуационни и граматични грешки. Един добър редактор не би пропуснал подобни грешки, но ако не желаете друг тип редакция на творбата си, можем да я проверим и да отстраним правописните, пунктуационните и граматичните грешки, без да се фокусираме върху съдържанието и стила на произведението.

            Цена за корекция на книга: 5 лв. с ДДС за 1800 знака с интервалите.