Как да напишем курсова работа по възможно най-добрия начин 

2/3 от дисциплините в университета изискват написване на курсова работа, като тя влиза като процент в оценката или съставя 100% от крайната оценка от курса.

В допълнение към това студентите предпочитат написването на курсови работи, тъй като това е шанс за изява на академичните им умения, изключващ стреса, който често съпровожда изпитната ситуация. Ето защо курсовата работа e чудесен вариант за онези, които не успяват да се представят в своята най-добра светлина по време на изпит. Въпреки своите предимства обаче курсовата работа е не по-малко предизвикателство от изпита. Едно от тях е фактът, че очакванията на проверяващия са по-големи, тъй като се предполага, че студентите са имали достатъчно време, за да планират и внимателно да проучват всички проблемни области, изискващи анализ. Това са фундаментални предпоставки за изграждането на успешна курсова работа, както и умението за отсяване на съществената информация, а също така и личните умения за изграждане на текст.

 

Какво е курсова работа?

Курсовата работа обикновено има формата на разширено есе или проект.  Целите на курсовата работа варират от една тема към друга, като обикновено се акцентира върху провеждането на независимо изследване от студента, което включва лично проучване по определена тема или изследвателски въпрос по негов избор.

 

Правила за писане на курсова работа

Преди да пристъпите към написването на курсова работа, то е важно да знаете правилата за написване на такъв тип текст. Ако не успеете да отговорите на изискванията – неволно или не – резултатите от вашата курсова работа може да не съвпаднат с вашите очаквания. При написването на курсова работа е забранено преписването или присвояването на чужди тези, тъй като се нарушават авторски права. Чужди тези могат да бъдат използвани при изричното цитиране на източника и авторство.

Плагиатстването на чужди текстове става и все по-разпознаваемо особено при наличието на интернет и множество софтуери, които следят за дублиране на съдържание. При написването на курсова работа е добре да напишете всичко с ваши думи, по ваш начин и стил и така ще бъдете сигурни, че няма да имате проблеми с оригиналността на вашата работа.

Възползвайте се от помощта на вашия преподавател по дисциплината. Преподавателите дават добри насоки във връзка за формулирането на тема и литература, която да прочетете по въпроса. Те са специализирани в областта, в която ви преподават, и имат повече знания във връзка с широкия контекст на темата. В допълнение към това, получавате шанс да разберете повече за изискванията на преподавателя спрямо курсовата работа, на които да се опитате да отговорите максимално.

Впишете се в зададения обем знаци или думи, препоръчан от преподавателя. Използвайте опцията „word count“, като не забравите да проверите дали тя брои думите в бележките под линия и библиографията.

Обърнете внимание на формулировката на заглавието на вашата курсова работа. То трябва да бъде оригинално, адекватно на изследователския контекст и да не съвпада с формулировката на въпрос от конспекта ви за изпита, например.

 

Изберете внимателно тема на курсовата работа

В идеалния случай изберете тема, по която наистина да ви бъде интересно да работите. Ентусиазмът също играе роля при написването на курсова работа, а и все пак трябва да ви бъде приятно да пишете.

Ако вече сте работили по тема, която се вписва по линията на курса, и която ви е интересна, то може да използвате написването на курсова работа като шанс да задълбочите вашите изследвания по въпроса.

Опитайте се да не избирате тема, която е по-широкообхватна, тъй като ще зациклите в проучания по въпроса и ще ви бъде трудно да се впишете в ограниченията за дължина на текста. Помолете вашия преподавател за насоки относно обхвата на желаната от вас тема или ако не сте сигурни за какво да пишете точно. Той може да ви насочи с примерни теми, които да се впишат във вашите интереси.

 

Планирайте времето, което ще ви бъде нужно за написване на курсова работа

Свършете най-важните задачи по курсовата работа предварително. Никога не оставяйте написването на курсовата работа за последната минута, дори това да е вашия нормален подход към свършването на задачата и той да работи за вас. Уверете се, че сте си записали точно крайните срокове за предаване на курсовата работа, включително и времето за предаване на чернови вариант за коментари от вашия преподавател. След това подредете задачите в график за изпълнение, който да ви позволи достатъчно време за проверка преди изтичането на крайния срок, за да предотвратите нежелани забавяния с предаването на курсовата работа.

Оставете си достатъчно време за нанасяне на корекции върху текста спрямо забележките на преподавателя по вашата чернова и си оставете време настрани преди финалното предаване на текста за изчитане още веднъж на свежа отпочинала глава.

Реалните срокове за предаване на курсова работа са малко и е добре да си поставите сами отговорни срокове за изпълнение на подзадачите при написването на текста. Направете си личен график с прогнозни срокове на отделните етапи на написване на курсовата и се опитайте да ги спазвате отговорно. Можете да структурирате графика си според насоките, които следват в тази статия.

 

Провеждане на проучване и събиране на информация.

Проучването представлява съществена част от вашата курсова работа. Курсовата работа съдържа висок процент на информативност. Тя трябва да казва нещо ново. Ето защо изследването е важен процес и тази фаза понякога може да бъде от решаващо значение. Прочетете колкото се може повече различни, но надеждни ресурси, докато събирате информация: книги, специализирани периодични издания, телевизия, радио, интернет и всичко друго, релевантно спрямо темата.

 

Планирайте структурата на текста

След като приключите с четенето и събирането на информация, започва процесът на писане. Преди да пристъпите към самото писане, разбира се, е препоръчително да направите план на структурата на текста. Този план ще изглежда по-различно от плана за написване на есе с вашите лични впечатления по свободна тема, но принципът е горе-долу един и същ: планирайте подредбата на отделните микротези в рамките на главната теза, която ще защитавате, и начина, по който ще подредите информацията в текста. При по-големи проекти планът е задължителна част от писането, тъй като се налага да боравите с голям набор от информация, ресурси и източници и в противен случай рискувате да напишете хаотичен текст без ясни положения.

 

Същинско написване на курсовата работа

Уверете се, че давате най-доброто от себе си, докато пишете.

При написването на курсова работа, а и на всеки друг тип текст, трябва да вложите енергия, труд и да покажете на практика придобитите и изградени умения за написване на текст.

 

Приложения към текста (материали и изображения)

При някои предмети като история, журналистика, кино, театър, културология и др., е удачно да бъдат включени изображения, графики, диаграми и таблици към текста на вашата курсова работа. Например,  ако пишете курсова работа по дисциплина Кино и театър, можете да приложите снимки от представлението/филма, оригинален ръкопис на сценарий или пък снимка на режисьора, а защо не карта на театрите и броя на представленията/излъчванията на филма през определен период от време.

 

Бележки и библиография

Не оставяйте библиографията за последната минута; тя е не по-малко важна част от вашата курсова работа. Както вече споменахме, важно е винаги да използвате вашите собствени думи в процеса на писане, за да избегнете възможноста от нарушаване на правилата за плагиатство. Разбира се, приемливо е да приведете цитат или да перефразирате с указание към точен източник. Също така, е добре да се придържате към установените във вашия университет или факултет правила за цитиране. Един от вариантите е да приведете бележка под линия, в която да препратите четящия към определена книга или статия; а другия начин е да отпратите директно към страницата с цитирана литература.

 

Финална проверка преди предаване на курсовата работа

Прочетете финалния вариант на курсовата работа, за да я проверите за правописни, граматични и стилистични грешки. Често окото пропуска неща, които е свикнало вече да разпознава. Поради тази причина може да не забележите изтървана запетая или разменени букви в думата и при втория и третия прочит на текста.

Уверете се, че изреченията имат логическа последователност; че в тезите си не противоречите на самите себе си или не се повтаряте излишно на места. Ако се налага, проверете отново верността на определен факт или събитие, за да не допуснете фактологическа грешка.

Проверете отново дали се вписвате в зададения обем от думи/знаци. Ако надвишавате лимита, то ще се наложи да редактирате и да съкратите леко текста. Съкращавайте части от изречения, които нямат първостепенно значение за текста или се опитайте да преформулирате изреченията с по-малко думи.

На последно място – не забравяйте да форматирате правилно текста според изискванията на вашия университет. Проверете и правилното цитиране на източниците в библиографията, както и точната им подредба в списъка, приложен на края на курсовата работа.

След като отметнете всички тези задачи, то вашата курсова работа е готова за предаване! Стискаме палци за крайната оценка!

 

Важно!

При написването на курсова работа за дисциплина в университета всички преподаватели имат изисквания, на които текстът трябва да може да отговори. Обаче, в общия случай рядко преподавател отделя от времето си, за да разясни тези общи положения. Поради тази причина ви препоръчваме да ги питате по всички въпроси, които не са ви ясни – на упражнение или в приемното време на конкретния преподавател – те нямат право да ви откажат помощ. По този начин вие ще бъдете сигурни в добрите крайни резултати!